Systemy ogrodowe służą do zbierania, magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Dodatkowo zgromadzona woda może być wykorzystywana do innych celów, takich jak; mycie samochodu, prace porządkowe wokół domu. Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni zadaszonych, a następnie odprowadzenie jej do gruntu w obrębie posesji pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody.

Systemy ogrodowe GARDEN Eco

Woda deszczowa spływająca systemem rynnowym z dachu, poprzez pionowy system spustowy, doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Eco I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Eco II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik.

Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika
 • skrzynkę ogrodową okrągłą
 • filtr odpowiedni do powierzchni dachu,
  z którego będzie zbierana woda – GARDEN Eco I
 • filtr ziemny, rurę wznoszącą do filtra – GARDEN Eco II
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina).

Systemy ogrodowe GARDEN Complex

Woda spływająca z dachu systemem rynnowym poprzez rurę spustową doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Complex I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Complex II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik. Aby zestaw był kompletny należy dokupić: pokrywy do zbiornika skrzynkę ogrodową okrągłą system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina) filtr ziemny, rurę wznoszącą do filtra – GARDEN Complex II.

Systemy ogrodowe HOUSE Complex służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika. Mogą być wykorzystywane przez cały rok, umożliwiają pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewanie). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową. Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podjąć już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego. System HOUSE Complex są wyposażony w zbiornik lub układ zbiorników z dopływem i odpływem przelewowym, zamontowanym filtrem zbierającym (gdy nie ma podłączenia do kanalizacji deszczowej), lub przepływowym (gdy jest podłączony do kanalizacji deszczowej), rurą znośną i teleskopem.

Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • filtr ziemny (przepływowy lub zbierający) – dotyczy House Complex II
 • centralę deszczową Matrix
 • rurę wznoszącą do filtra podziemnego (opcjonalnie)
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina).

W ofercie są dostępne następujące akcesoria:

 • zbieracze i filtry do wody deszczowej
 • filtry
 • system rozsączania wody deszczowej AquaBlok
 • akcesoria do systemów ogrodowych GARDEN
 • akcesoria do systemów domowo-ogrodowych HOUSE.

 

Złóż zapytanie ofertowe

vertical_align_top